Porady dla młodych ludzi noszących się z zamiarem zawarcia związku małżeńskiego.

Monica Mendez Leahy “1001 Pytań, Które Warto Zadać Przed Ślubem”

 

Książka przeznaczona dla młodych ludzi, którzy zamierzają wstąpić w związek małżeński . Zawiera ona 13 głównych części, które naszpikowane są konkretnymi pytaniami, na które przyszli małżonkowie powinni odpowiedzieć, zanim postanowią się pobrać.

 

Opiszę w wielkim skrócie każdą część sygnalizując niektóre z poruszonych w niej zagadnień. Według mnie książka zasługuje na dużą uwagę, choć niestety jest trudno dostępna. Powinna być wznowiona i dołączona do lektur szkolnych, dzięki czemu być może mogłaby przyczynić się do ratowania młodych ludzi przed małżeńskimi tragediami.

 

Część I – Wasza przeszłość

 • Wpływ przeszłości na obecny całościowy kształt jej/jego.
 • Doświadczenia z obserwacji związków z najbliższego otoczenia
 • Dorastanie w tradycyjnej rodzinie, czy wychowanie przez jednego rodzica.
 • Stosunki panujące w domu i najbliższej rodzinie
 • Interakcje ze środowiskiem rówieśników w szkole i na podwórku
 • Podsumowanie i szukanie wzorców, próba wyobrażenia “normalnego” domu.

Część II – Rodzice i teściowie

 • Próba kształtowania Waszego małżeństwa przez rodziców i teściów
 • bardzo ważny element, będący często przyczyną konfliktów i nieporozumień.
 • Próba zastanowienia się nad pozytywnym i negatywnym wpływem relacji z rodzicami i teściami.
 • Jak bardzo ona i on dostrzegają w sobie swoich rodziców i czy młodzi szukają cech rodzica u partnera?
 • Spędzanie czasu z rodzicami.
 • Próba zastanowienia się nad sytuacjami konfliktowymi i określenia stopnia akceptacji niewygód z tym związanych.
 • Podsumowanie i próba uświadomienia sobie, że wpływu rodziców nie da się uniknąć i że ten wpływ może być destrukcyjny dla waszego małżeństwa.

Część III – Inne ważne osoby

 • Przyjaciele, krewni, znajomi z pracy, czyli osoby które ze sobą wnosisz do małżeństwa.
 • Korzyści i negatywy, równowaga i kompromis w kontaktach ze starymi i nowymi (małżonka) znajomymi.
 • Jak ważna dla Was jest reszta rodziny, ciotki, wujkowie, kuzynostwo?
 • Zwierzaki jako ważny element związku i niebezpieczeństwo zaborczych więzi.
 • Byli partnerzy i dawne związki oraz ich wpływ na teraźniejszość Twojego obecnego związku.
 • Stosunek do innych ludzi w codziennych sytuacjach, w miejscach publicznych, pracy, etc.
 • Podsumowanie i próba uświadomienia sobie, że inni ludzie mają ogromny wpływ na to, co mówicie i robicie.

Część IV – Dzieci

 • Jedna z najważniejszych decyzji, rodzicielstwo to rewolucja w Waszym życiu.
 • Powody chęci posiadania potomstwa i gotowość na założenie rodziny, działanie w jedności wychowując dzieci.
 • Opieka nad dzieckiem to ogromny wysiłek. Potrzeba wypracowania kompromisu w wielu kwestiach rodzicielstwa.
 • Dziecko kosztuje i to sporo, czy macie świadomość tych kosztów?
 • Dzieci z poprzednich związków.
 • Podsumowanie aspektów rodzicielstwa i poglądów na wychowanie dzieci.

Część V – Światopogląd

 • Od sposobu widzenia świata wiele zależy, identyfikacja kulturowa i religia określają kurs na przyszłość.
 • Jakie konflikty w związku mogą się pojawić na tle religijnym?
 • Wpływ różnic światopoglądu na małżeństwo.
 • Jaką rolę w małżeństwie odgrywają Wasze poglądy polityczne?
 • Podejście do pracy zawodowej i jej znaczenie dla niego i dla niej, robienie kariery.
 • Przemiana po latach cech pozytywnych partnera w negatywne. Dostępne możliwości służące rozwiązywaniu problemów.
 • Wybieganie myślami w przyszłość, próba opisania małżeństwa za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat.
 • Podsumowanie i próba uświadomienia, że miłość może wiele, ale nie da rady pogodzić dwóch przeciwstawnych światopoglądów partnerów. Przeciwieństwa przyciągają, ale o sukcesie małżeństwa decyduje to, co Was łączy.

Część VI – Życie codzienne i styl życia

 • Rozbieżności w podejściu do obowiązków domowych, podział zadań. Sposoby spędzania czasu wolnego, chwile relaksu razem i osobno. Codzienna rutyna i rozkład dnia w silnym związku.
 • Świadomość ważnych zmian, które mogą nastąpić i roli jaką mogą odegrać.
 • To, co przeszkadza i irytuje w partnerze. Nawyki i przyzwyczajenia, które doprowadzają partnera do białej gorączki.
 • Podsumowanie i próba uświadomienia, jak ważne jest dogadywanie się z partnerem w najbardziej zwyczajnych i prostych czynnościach.

Część VII – Czas wolny

 • Zmiany, które z czasem następują w sposobach spędzania czasu wolnego. W jaki sposób się relaksujesz?
 • Wspólne podróżowanie i stres jaki może z tego wynikać. Wspólny urlop jako wspaniała przygoda, czy kość niezgody.
 • Różnice w sposobach spędzania wolnego czasu, próba kompromisu.
 • Podsumowanie i wskazanie na różnice w preferencjach w sprawie sposobu spędzania wolnego czasu.
 • Sugestie efektywnego wykorzystania wolnych chwil i minimalizacji stresu.

Część VIII – Finanse

 • To chyba najczęstszy temat sporów małżeńskich. Trzeba pamiętać, że po ślubie zobowiązania finansowe zostają połączone.
 • Emocjonalne podejście do pieniędzy, oszczędzanie i wydawanie. Umiejętność zarządzania finansami domowymi.
 • Problemy i brak wystarczającej ilości pieniędzy. Nieszczerość pomiędzy małżonkami w kwestiach finansowych.
 • Pierwsze próby ustalenia domowego budżetu z podziałem na wydatki wspólne i oddzielne.
 • Zwrócenie uwagi na prawne konsekwencje zawarcia związku małżeńskiego.
 • Odpowiedzialne wydawanie pieniędzy i świadomość ograniczeń.
 • Podsumowanie i zachęcenie do dyskusji na temat – czym pieniądze są dla każdego z Was i jaki macie stosunek do zarabiania, oszczędzania i wydawania pieniędzy.

Część IX – Życie intymne

 • Budowanie prawdziwej bliskości, która stanie się ukojeniem i doda energii, dwoje ludzi we wspólnym działaniu dla stworzenia płynnego tańca. Erotyczny nastrój i fantazje partnera. Seks jako narzędzie do karania lub manipulowania partnerem.
 • Rozmowy o fizyczności, choroby i chrapanie, podejście do zagadnienia zdrowia i dobrostanu.
 • Przykłady zachowań w kłopotliwych sytuacjach, rozważenie możliwych rozwiązań problemu.
 • Uczciwość, honor i zaufanie wystawione na próbę.
 • Podsumowanie podkreślające jak bardzo złożonym zagadnieniem jest seksualność i jak ogromną rolę odgrywa bliskość fizyczna.

Część X – Bliskość emocjonalna

 • Osiągnięcie prawdziwej bliskości emocjonalnej to nie jest łatwe zadanie. Otwarcie na siebie nawzajem, wsłuchanie w troski i problemy partnera. Zaufanie w najbardziej osobistych i najtrudniejszych sprawach,poczucie wsparcia wobec wszelkich wyzwań, jakie niedostatki partnera jesteś w stanie zaakceptować?
 • Humory, złość i emocje partnera, jak nauczyć się na nie reagować? Otwarta komunikacja, bez domysłów i zgadywania. Jak często mówisz i słyszysz – Kocham Cię?
 • Sposoby wyrażania miłości. Złość i uraza, odrzucenie. Bycie dobrym lub niedobrym dla siebie nawzajem. Mądrość i inteligencja w związku.
 • Podsumowanie ze wskazaniem na minimum emocjonalnych potrzeb, które muszą zostać zaspokojone. Znaczenie czułości, zaufania i bezpieczeństwa.
 •  
Część XI – Sytuacje wyjątkowe
 
 
      W tej części omówione są przypadki szczególne, takie jak:
 
 • Ślub z wojskowym
 • Ślub z obcokrajowcem
 • Ślub z osobą karaną
 • Ślub z gwiazdą
 • Ślub z partnerem dużo młodszym lub dużo starszym
 • Podsumowanie zwraca uwagę na to, że takie przypadki wymagają dużo więcej pracy, niż w przeciętnym małżeństwie.
 • Podanie zasad, które są kluczowe dla nietypowych związków.

Część XII – Wasz ślub

 • Należy uważać na zbyt wystawne wesele, aby potem nie odczuwać przykrych finansowych skutków.
 • Pochopnie podejmowane decyzje o małżeństwie. Obawy co do przyszłości. Wątpliwości na temat dobrego wyboru partnera. Obawa utraty wolności. Różnica zdań na temat organizacji zaślubin, liczby gości, lokalizacji, itp. Podział kosztów w rodzinach państwa młodych. Ceremonia zaślubin i wzajemne zobowiązania.
 • Sytuacje krytyczne, które mogą wystąpić podczas ślubu i reakcje pani i pana młodych.
 • Drugi ślub, nowe nadzieje. Pytania poruszające problemy jakie mogą wystąpić podczas drugiego ślubu.
 • Miesiąc miodowy i zgodność i niezgodność wyobrażeń na jego temat, przykładowe sytuacje.
 • Podsumowanie tej części zwraca uwagę na aspekt, jakiego dokładnie ślubu oczekuje każde z nowożeńców.
 • Kilka zasad ślubnej etykiety, których powinno się przestrzegać podczas robienia planów.

Część XIII – Budowniczowie i burzyciele małżeństw

 • Wstępując w związek małżeński, większość par okazuje niezachwiany optymizm. Niestety bardzo wiele z nich nie da rady sprostać swoim zobowiązaniom i pokonać rozterek po drodze.
 • Cechy i zachowania budujące małżeństwo i niszczące je. Wspólne życie przed ślubem, jako rozwijający się trend.
 • Wspólne mieszkanie nie zawsze jest korzystne. Pytania, na które należy odpowiedzieć, zanim zdecydujecie się zamieszkać razem.
 • Zła komunikacja pomiędzy małżonkami, która jest burzycielem związku. Eskalacja napięcia, werbalna i pozawerbalna.
 • Krytycyzm i odbijanie piłeczki, ignorowanie rozmówcy.
 • Czynnik przyjaźni i elementy, które się na niego składają. Małżeństwo dwojga przyjaciół, to ten rodzaj małżeństwa, do którego powinniśmy dążyć.
 • Powody, dla których należy się zastanowić nad małżeństwem. Pytania pozwalające odkryć zachowania i spostrzeżenia, które niejako gwarantują rozpad ewentualnego małżeństwa.
 • Wyszczególnienie typów osobowości, które pozwalają w pewnym stopniu zrozumieć, dlaczego partnerzy reagują tak odmiennie w takiej samej sytuacji.
 • Nawyki, które rozbijają związki, różne style bycia. Metody prób i błędów, pozwalające stworzyć swój własny zestaw zasad postępowania, dostosowany do związku.
 • Niedopasowanie i odsuwanie się od siebie jako częste powody rozpadu związku. Pesymizm, czyli zauważanie jedynie negatywnych stron związku. Pogarda, wycofanie i unikanie, oraz niewierność i nałogi.

Zakończenie

W epilogu książki autorka zwraca uwagę na potrzebę realistycznego spojrzenia na małżeństwo, bez wybujałych, błędnych założeń. Porównuje małżeństwo do ogrodu, który pielęgnowany wygląda radośnie. 
Na ostatniej stronie książki zobaczysz Dziesięć Małżeńskich Przykazań, których przestrzeganie pomoże Ci wytrwać w tym niezwykle trudnym eksperymencie jakim jest małżeństwo.